Práce na dálnici D1 se v sobotu 27. 3. rozběhnou také v km 194 a 196, kdy zahájíme opravy ramp mimoúrovňových křižovatek (exitů 194 a 196). Objízdné trasy za uzavřené nájezdové a sjezdové větve budou přehledně značeny (viz mapka). Sledujte dopravní značení. Práce dokončíme 18. 4.

Print Friendly, PDF & Email