Práce na stavbě I/42, Brno VMO Žabovřeská I, II. intenzivně pokračují. V nadcházejících měsících bude probíhat ražba tramvajového tunelu. Kvůli složitosti terénu bude nutné skálu pod Wilsonovým lesem rozpojovat za pomocí trhaviny. První odstřely a s nimi spojená dopravní omezení byly původně plánovány již v březnu. Díky vlastnostem skalního masivu, který zatím lze rozpojovat za pomoci těžké techniky, se nám daří termín jejich zahájení oddalovat a současně také snižovat počty dopravních omezení.

Po očištění skalních svahů jsme zjistili, že je možné některá místa rozpojovat i mechanicky za využití těžké techniky, bez nutnosti odstřelování a s tím souvisejících dopravních uzavírek. První odstřely skály tedy zahájíme nejdříve v dubnu, na základě vývoje na stavbě. Každopádně dokud bude možné práce realizovat bez nutnosti dopravních omezení, budeme v tom pokračovat,“ vysvětlil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

Plánované odstřely skály se následně dotknou jak řidičů, tak chodců, pro které budou určité trasy ve Wilsonově lese uzavřeny či omezeny. „V čase přípravy odstřelu, jeho realizace a následné bezpečnostní kontroly bude komunikace I/42 neprůjezdná. Řidiči již však budou moci využívat provizorní komunikaci na Kamenomlýnský most, kterou zprovozníme už 1. dubna. Samotný proces odstřelu nám zabere zhruba 1 hodinu. Jednotlivé odstřely nebudou probíhat nahodile, ale v přesně stanovených časových intervalech. V pracovních dnech půjde o rozmezí 11:00 – 13:00 a 18:30 – 20:30. O víkendech s ohledem na nižší intenzitu dopravy plánujeme 3 časové intervaly, a to dopolední 9:00 – 11:00, odpolední 13:00 – 15:00 a podvečerní 17:00 – 19:00. Ukončení odstřelů předpokládáme v prosinci,“ dodal Fiala.

Proč budou nutné hodinové uzavírky?

Ražba tunelu Žabovřeská – dopravní uzavírka – YouTube

 

Všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny jsou již dostupné na webu kopemezabrno.cz„Aby trhací práce mohly probíhat dle harmonogramu a časy dopravních omezení se zbytečně neprodlužovaly, chci obyvatele i řidiče požádat o součinnost,“ upozornila primátorka města Brna Markéta Vaňková a připomněla význam investice, na které se společně s ŘSD podílí i město: „Ačkoliv průběh prací bohužel dočasně snižuje komfort, výsledkem bude dokončení důležité trasy pro automobilovou i veřejnou dopravu. A díky lepší dopravní průjezdnosti dojde i k celkovému zlepšení životních podmínek včetně úpravy veřejného prostoru v okolí tohoto úseku velkého městského okruhu.“

Dostavba VMO v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH. Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Print Friendly, PDF & Email