Ke stavbě nového vedení silnice I/13 v úseku Děčín – Manušice jsme předali dokumentaci EIA na Krajský úřad Ústeckého kraje, který rozeslal dokumentaci k připomínkám dotčeným obcím k uveřejnění na úřední desce. Všichni se mohou vyjádřit do 30 dnů od zveřejnění. Následně proběhne dle zákona č. 100 o vlivu stavby na životní prostředí veřejné projednání, zpracování posudku a vydání stanoviska. Ze závěru zjišťovacího řízení došlo ke dvěma úpravám, podvariantám u Jedlky a v lokalitě Velká Bukovina a Volfartice. Zahájení stavby s předpokládanou cenou 3,5 mld. Kč bez DPH plánujeme v roce 2030, uvedení do provozu o pět let později.

Bližší informace ke stavbě se dozvíte v informačním letáku zde.

Print Friendly, PDF & Email