Loni na podzim dálnice D48 kolem Bělotína podstoupila opravu povrchu pravého pásu, letos Ředitelství silnic a dálnic s. p. navazuje rekonstrukcí opačného směru. Ve čtvrtek 25. 3. 2021 začne oprava vozovky mezi kilometry 0 a 3 směrem do Prahy.

Levý pás dálnice D48 bude opravován přibližně dva měsíce v následujících etapách:

a) Etapa 0: dne 25. 3. 2021.

Demontáž svodidel na přejezdu středového dělícího pásu (SDP) v km 0,6 – 0,7, režim dopravy 1+0/0+1 (vlevo/vpravo).

b) Etapa 1A: 25. 3. – 13. 5. 2021.

Uzavírka levého jízdního pásu D48 v km 0,6 – 3, režim dopravy 0/1+1 s ponecháním odbočení do Bělotína, bez výjezdu na D1 směr Ostrava – značená objízdná trasa povede na místo otočení přes nejbližší MÚK 308 Hranice.

c) Etapa 1B: Termín v rámci realizace etapy 1A, doba trvání maximálně 2+2 dny.

Uzavírka levého jízdního pásu D48 v km 0,6 – 3, režim dopravy 0/1+1 bez odbočení do Bělotína, bez výjezdu na D1 směr Ostrava – značená objízdná trasa povede na místo otočení přes nejbližší MÚK 308 Hranice.

d) Etapa 2: 13. 5. – 27. 5. 2021

Uzavírka levých jízdních pruhů D48 v km 0–1, režim dopravy 1+0/0+1 s uzavřením nájezdu směr Brno – značená objízdná trasa povede na místo otočení přes nejbližší MÚK 321 Mankovice. Plánované objížďky jsou k vidění níže na mapových podkladech.

Harmonogram opravy levého pásu D48 počítá s odstraněním asfaltového krytu včetně horní podkladní vrstvy, aby mohl být následně položen nový asfalt. V rámci plánovaného programu proběhne také výměna svodidel, oprava mostního příslušenství, vybudování nového přejezdu SDP a obnova či úprava vodorovného značení. Cena kompletní opravy dálnice D48 v obou směrech vyjde na cca 168,2 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email