Organizace údržby dálnic

Organizace údržby dálnic

V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní silnice, dálnice, mosty a tunely tuzemského provozu. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností...