Dokončení stavby „D46 MÚK Prostějov-střed“

Dokončení stavby „D46 MÚK Prostějov-střed“

Dokončená stavba „D46 MÚK Prostějov-střed“ patří mezi několik dalších podobných doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. V rámci dvouleté stavební činnosti vznikly nové mimoúrovňové větve umožňující bezpečnější nájezd nebo...