Technika zimní údržby 2022/2023

Technika zimní údržby 2022/2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR spravuje zhruba sedm tisíc kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Zimní údržbu na dálnicích zajišťují tak zvaná Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD), jejichž působnost přesahuje hranice sousedních krajů. Údržbu dálnic D1, D46 a částí D35...
Dokončení stavby „D46 MÚK Prostějov-střed“

Dokončení stavby „D46 MÚK Prostějov-střed“

Dokončená stavba „D46 MÚK Prostějov-střed“ patří mezi několik dalších podobných doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. V rámci dvouleté stavební činnosti vznikly nové mimoúrovňové větve umožňující bezpečnější nájezd nebo...
Začátek oprav silnice I/35 přímo v Olomouci

Začátek oprav silnice I/35 přímo v Olomouci

Od neděle 9. 10. 2022 začíná oprava estakády silnice I/35 včetně výjezdových a nájezdových ramp vedoucí přes Olomouc. Přibližně kilometrový úsek prací povede mezi hodolanským mostem a Baumaxem (km 245,8 – 246,8). Dříve avizovaná rekonstrukce povrchu ulic Tovární a...