Ředitelství silnic a dálnic loni vyčerpalo na správu dálnic a silnic I. třídy po celé České republice celkem 99,78 % přiděleného rozpočtu dosahující hodnoty cca 66,8 miliardy Kč. Do příprav, staveb, oprav a údržby tuzemských komunikací plynou v poslední době rekordní objemy financí, proto nelze opomenout zaměstnance zajišťující správný chod ŘSD včetně všech souvisejících procesů.

Nedávno publikovaná výroční zpráva udává, že pod hlavičkou ŘSD pracuje dohromady 2 279 osob, z toho 1 513 v technickohospodářských profesích s rozdělením na 758 žen a 755 mužů. Zbytek hromadného součtu patří dělnickým pozicím zastoupeným 766 osobami v poměru 47 žen a 719 mužů. Zajímavá je i věková struktura – nejméně kolegů se pohybuje ve věku 22–30 let (88 jedinců), naopak nejvíce pracovníků dosáhlo věku 51–60 let (834 jedinců). Veškeré údaje jsou platné k 31. 12. 2023.

Vývoj zaměstnanosti odpovídá změnám v kalendářním období dle požadavků vedení organizace. Současně je nutné zmínit nedostatek kvalifikovaných kandidátů do pracovního poměru u ŘSD (především v technických profesích), což způsobuje problémy v obsazování některých systemizovaných míst.

Print Friendly, PDF & Email