V pondělí 26. 7. 2021 od 9:00 hodin začíná oprava výjezdů a sjezdů dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. Cena veškerých prací byla stanovena na částku cca 21,8 milionu Kč bez DPH. Rekonstrukce tak zvaných ramp potrvá do první půlky října letošního roku, přesné termíny a lokality uzavírek jsou následující:

1) EXIT 261 Křelov (26. 7. 2021 9:00 – 8. 8. 2021, 24:00 hod.):

Při opravě bude uzavřena levá i pravá rampa.

Objízdná trasa uzavřené pravé rampy = směr Olomouc:

Vozidla jedoucí po dálnici D35 budou svedena již na mimoúrovňovém křížení (MÚK) 253 Náměšť na Hané a projedou silnicích II/449 a II/635 do Křelova a po III/5709 až do Hněvotína.

Vozidla jedoucí ze silnice III/5709 od Topolan na dálnici D35 směr Olomouc budou dále pokračovat po silnicích III/5709, II/635 a II/449 na MÚK 253 Náměšť na Hané a zde se napojí na dálnici D35
do Olomouce.

Objízdná trasa uzavřené levé rampy = směr Mohelnice:

Vozidla jedoucí od Olomouce budou svedena za kruhovým objezdem u Globusu k restauraci Prachárna na silnici II/635 směr Křelov a v Křelově zůstane možnost odbočení na silnici III/5709
do Hněvotína.

Řidiči jedoucí ze silnice III/5709 od Topolan na D35 směr Mohelnice budou pokračovat po silnicích III/5709, II/635 a II/449 k MÚK 253 Náměšť n. H., kde se napojí na dálnici D35 směr Mohelnice. 

2) EXIT 245 Mladeč (29. 7. 2021, 9:00 – 13. 8. 2021, 24:00 hod.):

Při opravě bude uzavřen EXIT 245 Mladeč (pravá rampa = směr Olomouc).

Objízdná trasa při cestě do Olomouce:

Vozidla jedoucí po dálnici D35 budou kolem uzavírky pokračovat přímým směrem až na nejbližší MÚK 248 Nasobůrky, kde se bezpečně otočí a po dálnici D35 se dostanou zpět na otevřenou levou rampu MÚK Mladeč.

Automobily přijíždějící po silnici druhé třídy III/4499 na dálnici D35 směr Olomouc budou značením navedeny na komunikaci II/635 až na MÚK 248 Nasobůrky, kde lze najet zpět na dálnici D35.

3) EXIT 240 Palonín (29. 7. 2021, 9:00 – 12. 8. 2021, 24:00 hod.):

Během oprav bude uzavřen EXIT 240 Palonín (levá rampa = směr Mohelnice).

Objízdná trasa na Mohelnici:

Doprava na dálnici D35 pojede dále k MÚK Mohelnice-jih, kde je možnost z křižovatky volitelně pokračovat do Mohelnice, Moravičan anebo Loštic.

Motoristé směřující od Doubravice na dálnici D35 do Mohelnice budou navedeni na objízdnou trasu schválenou přes Loštice rovnou do Mohelnice. 

4) EXIT 253 Unčovice (30. 8. 2021, 9:00 – 19. 9. 2021, 24:00 hod.):

Opravy uzavřou EXIT 253 Unčovice v rozsahu levé i pravé rampy.

Pravá rampa čili směr Olomouc bude nahrazena objížďkami:

Vozidla jedoucí po D35 budou svedena už na MÚK 248 Nasobůrky a dále budou vedena přes Litovel směr Unčovice.

Provoz jedoucí od Senice na Hané na dálnici D35 směr Olomouc povede po silnicích II/449 a III/635 do Křelova, kde je napojení MÚK 261 Křelov na D35 směr Olomouc.

Levá rampa neboli směr Mohelnice bude nahrazena objížďkami:

Vozidla jedoucí po D35 budou dále pokračovat rovně na MÚK 248 Nasobůrky, odkud se po silnicích II/635 a II/449 vrátí zpět k Unčovicím.

Při cestě ze silnice II/635 na dálnici D35 směr Mohelnice bude třeba pokračovat podle oranžového značení po silnici II/635 do Litovle k dálničnímu napojení MÚK 248 Nasobůrky.

5) EXIT 248 Nasobůrky (20. 9. 2021, 9:00 – 10. 10. 2021, 24:00 hod.):

Při výstavbě bude uzavřen EXIT 248 Nasobůrky ve formě levé i pravé rampy.

Pravou rampu vedoucí na Olomouc nahradí objízdné trasy:

Auta z dálnice D35 budou svedena již na MÚK 245 Mladeč, odkud pojedou po silnicích III/4499 a II/635 do Litovle.

Vozidla jedoucí od Sobáčova po silnici II/635 na dálnici D35 směr Olomouc budou navigována do Litovle a dále po komunikaci II/449 k MÚK 235 Náměšť n. H., kde je možnost zpět najet na dálnici D35 směr Olomouc.

Levou rampu vedoucí na Mohelnici nahradí objízdné trasy:

Vozidla jedoucí po dálnici D35 budou svedena již na MÚK 235 Náměšť n. H. a dále budou vedena po souběžné silnici II/449 do Litovle.

Řidiči směřující ze silnice II/635 na dálnici D35 směr Mohelnice budou dále pokračovat po silnicích II/635 a III/4499 do Mladče, a poté se na MÚK 245 Mladeč napojí na dálnici D35 směr Mohelnice.

Print Friendly, PDF & Email