Dokončená stavba „D46 MÚK Prostějov-střed“ patří mezi několik dalších podobných doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. V rámci dvouleté stavební činnosti vznikly nové mimoúrovňové větve umožňující bezpečnější nájezd nebo výjezd řidičů využívajících D46. Rozsáhlejší změny organizace provozu byly omezeny blízkou zástavbou, vedení dálnice přímo přes Prostějov neumožnilo projektantům navrhnout větší změny než přídatné jízdní pruhy šířky 3,25 metru.

Původní uspořádání mimoúrovňové křižovatky sloužilo od roku 1991 až 1992, kdy došlo na postupné zprovoznění jednotlivých částí. Přestavba zahájená v roce 2020 počítala s rozšiřováním dálnice včetně bourání mostů a následné kompletní úpravy jejich konstrukcí. Zahájení stavby proběhlo téměř přesně před dvěma lety, cena dle smlouvy vychází na cca 196 milionů Kč bez DPH.

Data o stavbě:
Mostní objekty: 2
Délka větví mimoúrovňové křižovatky: 595 m
Délka opěrných zdí: 60 m
Přeložky vodohospodářských objektů: 7
Přeložky elektro: 7
Přeložky trubních vedení: 1
Zhotovitel: Strabag a. s.

Leták stavby: https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/78/infoletak_d46-muk-prostejov.pdf?t=2022-10-05%2016:05:42.391.

Print Friendly, PDF & Email