Ředitelství silnic a dálnic a Státní pozemkový úřad spolupracují během výstavby tuzemské dopravní infrastruktury. Obě státní instituce protínají pracovní působení během přípravy staveb při majetkoprávním vypořádání a následně se vzájemná jednání obnovují po dokončení stavebních projektů za účelem provedení komplexních pozemkových úprav.

Spolupráce Ředitelství silnic a dálnic a Státního pozemkového úřadu v Olomouckém kraji aktuálně pomáhá představební fázi připravované dálnice D35, v trase Staré Město – Mohelnice totiž došlo k převodu 46 pozemků o celkové výměře téměř 71 000 metrů čtverečných. Od podání žádosti k realizaci dohody uplynulo devět měsíců (srpen 2023 – květen 2024), zájmová oblast se týká katastrálních území Křemačov, Loštice, Míroveček, Mohelnice, Podolí u Mohelnice, Řepová a Starý Maletín.

Majetkoprávní vypořádání stavby postupuje rychlým tempem, kromě kooperace ŘSD a SPÚ úspěšně pokračují také výkupy parcel. V současné době má ŘSD vyřešeny výkupy pozemků od 86 % vlastníků, což odpovídá 78 % listů vlastnictví – z hlediska finančních prostředků jsme na tyto výkupy vynaložili cca 730 500 000 Kč.

Print Friendly, PDF & Email