Stávající mimoúrovňové křížení (MÚK) u Prostějova přestává plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice D46, proto byla schválena kompletní modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice poblíž obchodní galerie Arkáda čeká rekonstrukce zhruba za 195 milionů Kč bez DPH.

Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně kruhového objezdu proběhnou úpravy stávajícího mostu dálnice D46, zároveň bude zcela přeorganizována doprava na MÚK. Projekt je rozdělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý dálniční provoz. Jednotlivě dokončené části MÚK budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného užívání s co nejmenším zdržením motoristů.

Při plánování podoby moderní křižovatky se vycházelo ze stávající situace bez nutnosti výrazně zasahovat do současného stavu a měnit charakter okolí. Na stavbu bezpečnějšího křížení již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, a ještě letos předpokládáme vypsání výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace stavby. První dělníci by se mohli pustit do dvouleté realizace v roce 2023.

Infoleták stavby plný zajímavých detailů: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/77/infoletak_d46-muk-drzovice.pdf.

Print Friendly, PDF & Email