Konec května proběhne ve znamení velkoplošných oprav silnic I. třídy jižní části Olomouckého kraje. Rekonstrukce plánujeme následovně:

1) 27. 5. – 1. 6. 2024: oprava silnice I/55 v Přerově

– oprava ulice Komenského proběhne za úplné uzavírky, obousměrná objízdná trasa povede ulicemi Tovární, Durychova a 9. května.

2) 27. 5. – 3. 6. 2024: oprava silnice I/35 v Hranicích

– oprava Hranické ulice a třídy Československé armády proběhne v rámci zúžení původní komunikace, motoristé projedou po volné části vozovky podle příkazů semaforů nebo v souladu s přechodným dopravním značením.

3) 27. 5. – 1. 6. 2024: oprava silnice I/47 mezi Hranicemi a Bělotínem

– příjezd do Hranic od Bělotína bude zúžen do jednoho ze dvou jízdních pruhů.

4) 29. 5. – 3. 6. 2024: celkem dvě opravy silnice I/47 v Hranicích

– oprava Olomoucké ulice (u benzínové stanice Orlen) směrem z centra proběhne při zúžení do jednoho ze dvou jízdních pruhů

– oprava sjezdu z Bělotínské ulice na třídu 1. máje proběhne za úplné uzavírky, neprůjezdné odbočení nahradí objízdná trasa přes nejbližší okružní křižovatku silnice I/47 (kde bude možné bezpečné otočení a návrat do potřebného směru).

5) 29. 5. – 3. 6. 2024: oprava silnice I/35 v Hustopečích nad Bečvou

– průjezd na úrovni Lesního rybníka bude v případě potřeby stavby zúžen do jednoho pruhu v každém směru (kyvadlový režim kolem semaforů).

6) 30. 5. – 7. 6. 2024: oprava silnice I/55 v Kokorách

– silnice I/55 ze strany od Přerova vedoucí kolem turistické ubytovny ZD Kokory bude opět v případě nutnosti stavby zúžena do jednoho pruhu v každém směru (kyvadlový režim kolem semaforů).

7) 3. 6. – 11. 6. 2024: oprava silnice I/35 Teplice–Černotín

– oprava silnice v úseku Teplice–Černotín nastane za kyvadlového režimu jízdních pruhů, střídavý provoz pohlídají semafory.

8) 3. 6. – 11. 6. 2024: oprava silnice I/35 Černotín – Milotice nad Bečvou

– navazující oprava trasy Černotín – Milotice nad Bečvou proběhne opět během zúžení komunikace do jednoho jízdního pruhu, řízení dopravy dostanou na starost regulovčící nebo semafory.

Snahou všech zúčastněných stran zůstává co nejméně ovlivňovat provoz, výše uvedené termíny či dopravní opatření mohou být upraveny vlivem počasí nebo vývojem stavby. Příkladem je odstranění semaforů mimo pracovní dobu anebo v čase provádění činností mimo komunikaci.

Celkové náklady na letošní opravy nerovností jižní oblasti Olomouckého kraje dosahují cca 13,5 milionu Kč (výše uvedené rekonstrukce patří do tohoto většího balíku jarních oprav na jihu, existuje dále skupina rekonstrukcí pro střed a sever kraje).

Print Friendly, PDF & Email