Příští týden ve středu bude zahájena údržba silnice I/46 vedoucí mezi Olomoucí a Šternberkem. V olomouckých ulicích Pavlovická a Chválkovická provedeme údržbu, což znamená čištění komunikace a obnovu vodorovného dopravního značení. Z důvodu pohybu strojů a jejich obsluhy upozorňujeme na plánované umístění zákazu stání v parkovacích zálivech.

Harmonogram údržby je následující:

V termínu od 22. 9. 2021 17:00 hod. do 23. 9. 2021 6:00 hod. budou probíhat práce ve směru na Šternberk, a to od světelné křižovatky ulic Roháče z Dubé x Sladovní po křižovatku se silnicí III/4432 vedoucí na Selské náměstí.

V termínu od 23. 9. 2021 17:00 hod. do 24. 9. 2021 6:00 hod. budou probíhat práce ve směru do Olomouce, přesněji od křižovatky se silnicí III/4432 po světelnou křižovatku ulic Roháče z Dubé x Sladovní.

Prosíme o respektování zákazu stání, obousměrný provoz silnice I/46 zůstane zachován bez nutnosti stanovit objízdné trasy.

Print Friendly, PDF & Email