Případy jízd v protisměru se bohužel vyskytují a způsobují dramatické situace. Stav ohrožující bezpečnost silničního provozu se snaží zmírnit Ředitelství silnic a dálnic s. p. pomocí reflexních značek a plastových sloupků zvaných balisety.

V rámci snahy ŘSD ČR zamezit vjezd aut do protisměru bylo v Olomouckém kraji vybráno 16 lokalit, které po dokončené modernizaci snižují šance najetí do protisměru v místech mimoúrovňových i úrovňových křižovatek a na přechodech z čtyřpruhových do dvoupruhových komunikací.

Preventivní opatření spočívá v instalaci nového a výměně stávajícího dopravního značení, konkrétně došlo na aplikaci vodorovného dopravního značení a proběhla instalace reflexních baliset dle výkresů schválené projektové dokumentace. Celkem bylo vyměněno či nainstalováno 107 kusů dopravních značek, 138 kusů baliset a na silnicích nově září 185 metrů čtverečných vodorovného dopravního značení. Výdaje celé akce dosáhly hodnoty 1,1 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email