Předpověď dobrého počasí a konec období zimní údržby umožňuje návrat stavební činnosti. Řidiče jedoucí přes Prostějov letos čeká dvojitá realizace spojená do jednoho dopravního opatření. Abychom snížili dopady na plynulost frekventované dopravy, provedeme dokončení stavby připojovacích a odbočovacích pruhů současně s opravou mostů dálnice D46.

Stavba „D46 MÚK Prostějov-střed“ a oprava „D46 Prostějov – oprava mostů D46-014..1,2“ se vzájemně prolínají, proto oba projekty proběhnou pod jednou společnou (částečnou) uzávěrou dálnice D46 přes Prostějov ve směru do Olomouce. Koordinované dopravní opatření bude rozděleno do tří etap, přičemž dálniční provoz zůstane v režimu jednoho pruhu pro každý směr.

První etapa zhruba sedmiměsíčních prací začíná v pondělí 4. 4. 2022. Předpokládané splnění letošního harmonogramu plánujeme do začátku listopadu, kdy bude hotová oprava pravé poloviny estakády a po zimě se dělníci přesunou do protisměru. Vzhledem k rozsahu stavebních činností bude uzavřena výjezdová větev Prostějov-centrum (EXIT 23 vpravo), nebude možné použití ani výjezdové větve Prostějov-střed a nájezdové větve Prostějov-střed (obojí EXIT 24 vpravo). Objízdné trasy povedou zastavěným územím Prostějova přes ulice Kralická, Dolní, Újezd, Svatoplukova, Olomoucká a Konečná.

Cena stavby „D46 MÚK Prostějov-střed“: cca 196 000 000 Kč bez DPH.

Cena opravy „D46 Prostějov – oprava mostů D46-014..1,2“: cca 350 000 000 Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email