Od úterý 28. března 2023 se stavbaři vrátí do Prostějova. Po loňském dokončení pravé poloviny estakády směrem do Olomouce dělníci začnou s opravou zbylé (levé) části. Pokračování rozsáhlé rekonstrukce za cca 350 milionů Kč bez DPH potrvá do podzimu letošního roku.

Během oprav bude veškerý provoz hlavní trasy veden sníženou rychlostí po volné části dálnice v obousměrném režimu pruhů 1+1. Práce uzavřou sjezd na Prostějov-centrum (EXIT 24), za mimoúrovňové křížení je připravena obousměrná objízdná trasa (výjezdová větev z dálnice D46 MÚK Držovice (EXIT 26) vlevo → ul. Konečná → ul. Za Olomouckou → ul. Za Kosteleckou → ul. Kostelecká → ul. Vápenice → ul. Svatoplukova → ul. Újezd → ul. Dolní → ul. Kralická). Dálnice D46 patří mezi nejvytíženější trasy v Olomouckém kraji (přes 40 000 aut denně), proto se budou všechny zúčastněné strany snažit o spolupráci na koordinovaném řízení dopravy. Za možné kolony se předem omlouváme, v rámci dostupných možností bude přistoupeno k urychlení prací bez dopadu na kvalitu.

Druhá polovina opravy hanácké estakády spočívá v sanaci spodní stavby, dělníci dokončí také výměnu mostního svršku včetně ložisek a všichni občané Prostějova se mohou těšit na doplnění protihlukových stěn. Zhotovitelem se stalo společenství firem (Firesta-Fišer, IDS Olomouc a Eurovia CS).

 

Print Friendly, PDF & Email