Dvouproudová silnice I/44 v Mikulovicích bude od pondělí průjezdná v obou směrech kyvadlově pouze jedním pruhem. Od 17. 5. 2021 totiž začíná plánovaná oprava úseku na výjezdu k polským hranicím, přesněji se práce odehrají zhruba v kilometrech 76 až 78 provozního staničení.

Rekonstrukce za cca 6,5 milionu Kč bez DPH potrvá do neděle 23. 5. 2021. Veškerý provoz povede střídavě přes neopravované části silnice I/44. Jízdní pruh zůstane dostatečně široký, proto nebyly stanoveny žádné objízdné trasy.

Opravovanou komunikaci využívají motoristé na cestě do Polska a zpět. Objektivním vyhodnocením jejího stavu byla zvolena oprava formou dvouvrstvého mikrokoberce, který tenkou živičnou vrstvou vytváří ochranu proti pronikání vody, což je opatření k prodloužení životnosti vozovky a k omezení vzniku či šíření poruch.

Print Friendly, PDF & Email