Od pondělí 28. 3. 2022 zahájíme opravu mostu na silnici I/46 ve Šternberku. Přibližně sedmiměsíční práce v Jívavské ulici doprovodí kyvadlový režim obousměrné dopravy, řidiči tedy projedou jedním pruhem pro oba směry. Střídavý provoz zajistí semafory, vzhledem k intenzitě dopravy od Šternberka na Opavu a zpět očekáváme vznik kolon, za které se řidičům předem omlouváme. V zájmu všech zúčastněných stran bude opravu urychlit, ačkoliv stavbaře nečeká lehký projekt.

Most u koupaliště stojí od roku 1978, z důvodu denní zátěže osobní i nákladní dopravou bylo rozhodnuto řešit rekonstrukci demolicí a unikátní novostavbou. Netradiční je složení konstrukčních částí a jejich délka vedena šikmo pod silnicí I/46. Nový most je navržen jako přesypaná konstrukce, nosné prvky vytvoří uzavřený ocelový rám elipsovitého průřezu o délce cca 81 metrů.

V rámci stavby vznikne nová nábřežní zeď a bude provedena úprava koryta Sprchového potoka, součástí složité rekonstrukce jsou dále úpravy silnice I/46 včetně parkovacích zálivů a středových ostrůvku. Obnovíme a postavíme chodníky, zároveň počítáme s obnovením zeleně i sjezdů na blízké pozemky. Náročná oprava vyjde zhruba na 46,7 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email