Modernizace malé odpočívky Skrbeň dospěla do finále, stavba původem z 80. let minulého století je těsně před dokončením. Tento týden zbývají jen prohlídky, kontroly, likvidace zařízení staveniště a úklid. Rozšíření za cca 45,4 milionu Kč bez DPH bude dokončeno v pondělí 19. 12. 2022.

Práce na dálnici D35 v kilometru 259 u Olomouce řeší převis poptávky po stáních pro nákladní automobily. Kromě parkovacích míst došlo k doplnění tuzemské silniční sítě o nové místo plnohodnotného odpočinku. V rámci rozšíření staré odpočívky jsme přistoupili k položení inženýrských sítí, proběhly opravy povrchů včetně odvodnění a pod zemí nechybí ani odlučovač ropných látek. Stání pro kamiony vzniknou z cementobetonu, ostatní plochy pokryje asfalt. Součástí stavby jsou normované odbočovací a připojovací pruhy. Z doplňkové výbavy stojí za zmínku například osvětlení LED, lavičky, stoly, kamerový dohled, systém pro sledování obsazenosti parkoviště nebo takzvané korporátní toalety.

Korporátní toalety budou mít stejnou podobu podél dálnic po celé republice. V rámci prefabrikované stavby je počítáno automatickými toaletami a sprchou v nerezovém provedení. V případě dokončované odpočívky Skrbeň zatím nemáme dodavatele nového typu sanitární zóny, navzdory třikrát vypsanému výběrovému řízení a úpravě podmínek se nepodařilo najít zhotovitele, sociální zařízení bude proto zajištěno provizorním způsobem. Budeme se nadále snažit co nejrychleji nahradit mobilní WC podstatně komfortnějším zázemím.

Odkaz na infoleták odpočívky Skrbeň: https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/643/infoletak_D35-skrben-vpravo.pdf?t=2022-11-07%2021:21:54.025.

Print Friendly, PDF & Email