Ředitelství silnic a dálnic s. p. v neděli 30. 7. 2023 zahájí plánovanou opravu mostů na dálnici D1. Mostní konstrukce v katastru obcí Bělotín (OL kraj) a Kujavy (MS kraj) budou předmětem prací prováděných po polovinách – první polovinu D1 opravíme ještě letos do konce října, zbylé části dokončíme příští rok po přestávce určené bezproblémové zimní údržbě. Většinu času kompletní opravy povede veškerý provoz v režimu jízdních pruhů 2+2, zúžení do režimu 1+1 nastane jen v nejnutnějších případech.

U Bělotína počítáme s odstraněním stávajících vozovkových a izolačních vrstev před plošnou sanací mostovky. Dojde k nahrazení mostního svršku a údržbě mostních závěrů včetně zábradlí a protihlukových stěn. Kromě nových vrstev asfaltu je naplánované čištění a vyspravení odvodňovacích zařízení současně s výměnou svodidel.

Most nad obcí Kujavy čeká podobný postup čili výměna mostního svršku a plošné sanace horního povrchu mostovky. Mostní závěry, protihlukové stěny a odvodňovací žlaby zůstanou zachovány, ovšem nevyhnou se čištění a odborným revizím. Před dokončením náročné akce proběhne zpevnění podloží, položení nového asfaltu a také doplnění svodidel.

Do veřejného výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Po vyhodnocení nabídkové ceny a délky navrženého harmonogramu se zhotovitelem stalo sdružení firem Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a Hroší stavby Morava. Smluvní cena opravy dosahuje cca 117,9 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email