Ředitelství silnic a dálnic s. p. začne ve čtvrtek 13. 4. 2023 s plánovanou opravou hlavní trasy vedoucí od Šumperka do Jeseníku. Silnici I/44 mezi Adolfovicemi a Bukovicemi čeká výměna povrchu v podobě recyklace za studena na místě současně s provedením nových asfaltových vrstev. Náplní harmonogramu je také obnova značení a bezpečnostního zařízení.

Práce v km 57 až 59,6 potrvají do první poloviny června tohoto roku. Od 13. 4. dojde k frézování starého povrchu a opravám obrubníků včetně vodicích řádků a vpustí za obousměrného provozu řízeného školenými pracovníky stavby. Kyvadlový průjezd po dvoupruhové směrově nerozdělené silnici I/44 bude zrušen 22. 4., kdy nastane úplná uzavírka opravovaného úseku mezi Adolfovicemi a Bukovicemi. Zákaz vjezdu na hlavní tah do Jeseníku nahradí obousměrné objízdné trasy – první vede přes Hanušovice, Brannou, Ostružnou a Lipovou-lázně, druhá varianta obousměrné náhradní trasy bude značena přes Sobotín, Rýmařov, Bruntál, Andělskou Horu, Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory a Mikulovice.

Potřeba kompletní opravy byla potvrzena místním šetřením i laboratorní kontrolou stavu silnice I/44. Objevila se hloubková koroze doplněna trhlinami, kolejemi, plošnými deformacemi a olámanými okraji. O zakázku projevily zájem tři stavební firmy, nejnižší nabídku cca 29,2 milionu Kč bez DPH podala vítězná společnost Kareta s. r. o.

Print Friendly, PDF & Email