Stávající kamenné zdi podél silnice I/11 v Petrově nad Desnou jeví známky poškození, proto připravujeme opravu. Nové železobetonové konstrukce založíme na mikropilotách a na vrchní části opravených zdí budou umístěny monolitické římsy se svodidly v úrovní zadržení H1 (odolají nárazu nákladního vozu o hmotnosti 10 tun v rychlosti 70 km/h).

Předání staveniště proběhne v pondělí 25. 4. 2022, samotná rekonstrukce začne během následujících dní s předpokládaným dokončením v říjnu letošního roku. Opravu provede firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. za cenu cca 26,5 milionu Kč bez DPH.

Průjezd silnicí I/11 bude zachován v jednom pruhu pro každý směr, řidiči projedou sníženou rychlostí střídavě podle pokynů semaforu. V nutných případech nastoupí školení regulovčíci, ovšem nepředpokládáme zásadní zdržení provozu mezi Šumperkem a Rýmařovem.

Print Friendly, PDF & Email