Mezi Mohelnicí a Vlachovem bude postavena přeložka stávající silnice I/44. Modernizované vedení komunikace se zcela vyhýbá obci Libivá i průtahu Mohelnicí, zamýšlený úsek představuje propojující článek mezi připravovanou dálnicí D35 a navazujícími částmi přeložky silnice I/44.

Trasa záměru prochází v severojižním směru mírně zvlněnou polní krajinou na rozhraní Zábřežské vrchoviny a Mohelnické brázdy. Nová silnice povede střídavě v mírných zářezech v prostoru elevací a na nízkých násypech v místech křížení s přítomnými vodními toky. Násypy budou dosahovat maximální výšky okolo osmi metrů.

Přeložka silnice I/44 dlouhá 3,8 kilometru vyjde předpokladem na cca 939 milionů Kč bez DPH. Stavět by se mělo zhruba dvě sezóny se zahájením kolem roku 2026. Termín ovlivňuje řada nepředvídatelných faktorů, proto je učený v rámci výhledového plánu. Na každý pád zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic s. p. pokračují v přípravě této stavby, letos probíhá inženýrská činnost před následným podáním žádosti o územní rozhodnutí. Aktuálně je rovněž zpracováván projekt pro podrobný geotechnický průzkum.

Print Friendly, PDF & Email