Od soboty 4. 3. 2023 začne oprava mostů na dálnici D35 vedoucí kolem Olomouce. Akce s přesným názvem „D35 Rekonstrukce mostů D35-147, D35-148a – stavební úpravy na mostech“ potrvá do první poloviny září letošního roku za vedení obousměrného provozu v režimu pruhů 2+2 (díky stanovení čtyř pruhů nepředpokládáme tvorbu kolon).

Práce u EXITu 272 na Tovačov spočívají v provedení kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství, dojde k vyrovnání výškových rozdílů nosných konstrukcí, stavbaři také zajistí protikorozní opatření, položí nové izolace včetně oprav říms a bezpečnostních zařízení. Součástí zhruba půlročního harmonogramu jsou nové mostní závěry, ložiska, kabely i značení.

Z šesti účastníků veřejné soutěže byla vybrána nejvýhodnější nabídka stavební firmy IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Cena sjednaná ve smlouvě dosahuje částky cca 111 milionů Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email