Stavba bludovského obchvatu probíhá podle harmonogramu každý den od pondělí až do neděle. Na tento týden je naplánováno například pokračování s násypy, zhotovení drenáží, opevnění svahů, pokládky štěrbinových žlabů, příprava patek, předpínání nosných konstrukcí, bednění, armování, betonování, výztuže základů opěr, bourání hlav pilot, dláždění, izolace a také demontáž skruží. Tříletá stavba za více než 2,3 miliardy Kč vyžaduje denně několik stavebních procesů současně, celý úsek posetý dělníky měří přes 5,6 kilometru.

Součástí stavby silnice I/44 kolem Bludova je vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek, dvou okružních křižovatek, jedné stykové křižovatky a jednoho připojení na okružní křižovatku. Mimoúrovňové křížení nové a staré silnice u Postřelmova vznikne deltovitým uspořádáním, které stavbaři v příštích dnech začnou napojovat na současnou silnici I/44 od Zábřehu.

Z důvodu postupu prací na mimoúrovňovém křížení u Postřelmova bude od úterý 6. 9. 2022 úplně uzavřen obchvat Postřelmova včetně silnice III/0443 (ul. Žerotínova). Obousměrný zákaz vjezdu nahradí objízdné trasy – do Šumperka bude možné dojet přes Sudkov a Dolní Studénky, na Zábřeh řidiči pohodlně projedou přes Chromeč. Přibližně tříměsíční objížďky budou lemovány standardním dopravním značením oranžové barvy.

 

Print Friendly, PDF & Email