Probíhající stavba obchvatu kolem Bludova postupuje stabilním tempem. Podklad budoucí silnice I/44 vytvoří násypy v celkovém objemu přes milion metrů krychlových. Neobvykle vysoké množství materiálu téměř nepřetržitě naváží nákladní vozidla, která zasypávají staveniště kamenivem různého charakteru. Jen u Chromečského náhonu vznikly hromady tisíců tun kamení hutněné válci a buldozery. Základy rostou do výšin každým dnem, kdy se na stavbě střídají zástupy plně naložených kamionů bez ohledu na aktuální počasí.

Tento týden není výjimkou a stavební čety pokračovaly v zadaných úkolech. Neustávají přeložky inženýrských sítí, vodních toků a okolních komunikací, konkrétně u silnice III/3704 probíhá navážení, rovnání a hutnění aktivní zóny vozovky, zatímco na několika místech jsou nově pokládány plynovody, vodovody i elektrické kabely. Současně se stavbaři dále věnují úpravě meliorací a v trase obchvatu začíná zakládání mostu na účelové komunikace. Rušno je také u mimoúrovňového křížení před Postřelmovem, zde se připravuje zpevněné podloží.

Další zajímavosti o stavbě jsou veřejně dostupné v aktuálním  informačním letáku na adrese: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/323/infoletak_s44-bludov-obchvat.pdf.

Print Friendly, PDF & Email