Probíhající stavba průtahu Přerovem pokračuje podle harmonogramu. Místní i přespolní občané si mohou všímat rozsáhlé stavební činnosti především v ulici Tovární. Na práce u autobusového nádraží a kolem Alberta navazují také činnosti v bývalém areálu firmy Juta a. s.

Přes ulici Tovární je umožněn obousměrný průjezd pouze osobním automobilům v režimu provizorních pruhů 1+1. Už jen zhruba měsíc bude trvat uzavírka odbočení z této ulice do ulic Nádražní, Denisova a Kramářova. Objízdná trasa směřuje přes třídu 17. listopadu do ulice Komenského.

Termín ukončení objízdné trasy je konec srpna, proto neustávají předem rozvržené práce. Minulý týden v areálu Juty docházelo k třídění výkopu, od Alberta byl odvážen nebezpečný odpad a v ulici Tovární proběhla demolice stávajícího parovodu před uložením parovodu nového. Současně se na staveništi pokračovalo s přeložkami kanalizace.

Tento týden se pro stavbaře nic nemění, protože je v plánu stejný program. Od pondělí 2. srpna budou pokračovat zemní práce i přeložky inženýrských sítí v ulici Tovární a v areálu bývalé firmy Juta a. s. Do pátku se stihnou také drenáže a pokládky obrub.

 

Print Friendly, PDF & Email