Pokračující stavba silnice I/55 coby průtahu Přerovem se zatím odehrávala zejména uvnitř areálu firmy Juta, od nového měsíce se činnost přesune i mimo oplocený prostor. Hned v sobotu 1. 5. 2021 začíná částečná uzavírka ulice Tovární doprovázená úplným uzavřením ulic Nádražní, Denisova a Kramářova vždy jen v místech křížení právě s ulicí Tovární. Opatření potrvá do pondělí 30. 8. 2021.

Ulicí Tovární bude ponecháno vedení obousměrného silničního provozu vyhrazeného pouze osobním automobilům. Schválený zákaz nedovolí vjezd řidičům nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Značená objízdná trasa směřuje Přerovem ulicí 9. května, přes třídu 17. listopadu do ulice Komenského.

Harmonogram budování průtahu postoupí vpřed frézováním živičných vrstev a od pondělí 3. 5. budou rovněž pokračovat práce na přeložkách inženýrských sítí. Stavba by měla být zprovozněna v příštím roce s celkovými náklady cca 189 milionů Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email