Telematika je samozřejmostí současné silniční infrastruktury České republiky. Jedná se o inteligentní systémy, které spojují informační i telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za účelem zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu včetně podpory komfortního cestování.

Dopravní telematika se začala na Ředitelství silnic a dálnic reálně formovat počátkem 21. století. Toho času pozemní komunikace lemovaly pouze systémy silničních meteorologických stanic (určené potřebám zimní údržby) a systémy automatických sčítačů dopravy (sloužící k celostátnímu sčítání vozidel).

Během rozvoje kompletní silniční sítě se telematické systémy modernizují. Důležitý milník nastal vznikem jednotného komunikačního prostředí, které je založeno na přenosu dat mezi počítači. Sběr informací přímo v terénu zajišťují telematická zařízení instalovaná u silnic jako například typicky oranžové SOS hlásky postupně doplňované o další techniku zvyšující kvalitu monitoringu provozu (kamery, systémy dopravních informačních portálů, systém liniového řízení dopravy, systém řídicích portálů tunelů, vysokorychlostní váhy, proměnné dopravní značení, měření rychlosti apod.).

Paralelně s rozmachem datových zásob došlo k otevření centrálního pracoviště, kde se monitoring bohatě využívá do praxe. Téměř na dohled páteřní dálnice D1 v Ostravě sídlí Národní dopravní informační centrum (NDIC), které koncentruje většinu dopravních dat a zdarma je distribuuje mezi konečné odběratele nejen z řad veřejnosti. Kromě NDIC byly zformovány lokální telematické dispečinky, kam také putují výstupy z telematiky ovlivňující svět české dopravy.

Print Friendly, PDF & Email