Během stavby zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově vedla objízdná trasa po komunikaci druhé třídy číslo III/01857 ulicemi Staré Rybníky a Předmostská. Silnice mezi Dluhonicemi a Přerovem snášela zvýšenou intenzitu veškeré dopravy, která se podepsala na stavu vozovky.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD ČR) v rámci standardních postupů naplánovalo rekonstrukci této bývalé objízdné trasy. Silnice III/01857 bude opravena ve čtyřech navazujících etapách za celkovou cenu cca 17,2 milionu Kč bez DPH. První etapa u místní části Dluhonice začala v pondělí 12. 7. s předpokládaným dokončením do jednoho týdne. Přesný časový harmonogram dalších postupů není možné nyní stanovit, protože termíny závisí na stavbě blízkého železničního nadjezdu, která není v gesci ŘSD ČR.

Upřesnění harmonogramu zhruba tříměsíčních oprav nastane po zprovoznění již zmiňovaného nadjezdu. Aktuálně pokračují koordinační schůzky a jednání, zároveň jsou o novinkách informováni zástupci města Přerova.

Print Friendly, PDF & Email