Od soboty 20. 4. 2024 budou pokračovat avizované opravy mostů dálnice D1. Obnova prací po zimní přestávce proběhne na rozmezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje, konkrétně v katastrech obcí Bělotín (OL kraj) a Kujavy (MS kraj). Rekonstrukce mostů evidenčních čísel D1-382 a D1-402 nastane ve stejném procesu jako loni, dělníci budou mít k dispozici uzavřenou polovinu dálnice (u Bělotína dojde k uzavření dálničního pásu ve směru do Prahy, u Kujav stavba uzavře směr Ostrava). Provoz zůstane veden dvěma pruhy pro každý směr, režim 2+2 je zárukou plynulosti průjezdu husté dopravy navzdory snížené rychlosti.

U Bělotína počítáme s odstraněním stávajících vozovkových a izolačních vrstev před plošnou sanací mostovky. Dojde k nahrazení mostního svršku a údržbě mostních závěrů včetně zábradlí a protihlukových stěn. Kromě nových vrstev asfaltu je naplánované čištění a vyspravení odvodňovacích zařízení současně s výměnou svodidel. Most nad obcí Kujavy čeká podobný postup čili výměna mostního svršku a plošné sanace horního povrchu mostovky. Mostní závěry, protihlukové stěny a odvodňovací žlaby zůstanou zachovány, ovšem nevyhnou se čištění a odborným revizím. Před dokončením projektu proběhne zpevnění podloží, položení nového asfaltu a také doplnění svodidel.

Do veřejného výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Po vyhodnocení nabídkové ceny a délky navrženého harmonogramu se zhotovitelem stalo sdružení firem Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a Hroší stavby Morava. Smluvní cena oprav dosahuje cca 117,9 milionu Kč, hotovo bude do první poloviny července.

Print Friendly, PDF & Email