Silnice I/55 z Olomouce do Přerova a zpět vede přes obec Kokory, kudy denně projede přibližně 11 500 automobilů zatěžujících dvouproudovou komunikaci I. třídy. Jeden pruh každým směrem snáší tlaky malých osobních vozů i naložených kamionů, což vede k nutnosti provádění adekvátních rekonstrukcí.

Loni na frekventované trase do Přerova došlo k výměně povrchu vozovky, letos investice ŘSD pokračují ve formě důkladné opravy mostu u výjezdu z Kokor směr Olomouc. Celková rekonstrukce počítá s demolicí stávajícího tělesa, aby následně mohla odstartovat výstavba moderního přemostění. Přes vodní tok „Kopřivnice“ povede monolitický železobetonový deskový rám založený na pilotách, pracovníci vytvoří také monolitické římsy a odpovídající bezpečnostní zařízení.

Předpokládané termíny stavby a související změny v dopravě:

  • 3. – 28. 3.: částečná uzávěra silnice I/55 kvůli stavbě provizorní komunikace a mostního provizoria, obousměrná doprava povede jedním pruhem kyvadlově dle pokynů semaforu
  • 3. – 1. 8.: úplná uzávěra silnice I/55 z důvodu výstavby mostu, veškerý provoz pojede po provizoriu
  • 8. – 15. 8.: částečná uzávěra silnice I/55 pro demontáž provizorní komunikace a mostního provizoria, doprava oběma směry povede jedním pruhem kyvadlově opět dle signálů semaforu.

V případě dodržení navrhovaných termínů potrvá oprava do druhé poloviny srpna letošního roku. Cena díla předpokladem dosahuje cca 9,8 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email