Dne 7. 4. 2021 (středa) začíná plánovaná oprava dálnice D46 v úseku od Vranovic po hranice Olomouckého kraje. Rekonstrukce vozovky proběhne na trase kilometrů 9,2 až 16,7 vlevo a 12,3 až 16,7 vpravo. Práce potrvají do října letošního roku, předmětem půlročních prací je rekonstrukce povrchu vozovky provedením výměny krytových vrstev. Předpokládaná cena se pohybuje kolem 157 milionů Kč bez DPH.

Rozdělení etap opravy D46 je naplánováno následovně:

1) ETAPA 0:

1.1) Montáž dopravně inženýrského opatření (DIO) pro přejezdy středového dělícího pásu (SDP) v km 12,5; 13,3; 15,2; 16,4 a 18,7.

Termín: od 7. 4. 2021 do 8. 4. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena režimem 1/1 v km 10,850 až km 21,050.

1.2) Stavební úpravy přejezdů SDP v km 12,5; 13,3; 15,2; 16,4 a 18,7

Termín: od 8. 4. 2021 do 26. 4. 2021.

Vedení dopravy: Pravý jízdní pás (PJP): Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 12,225 – 16,310 a v úseku km 18,420 – 18,800.

Levý jízdní pás (LJP): Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 19,050 – 18,800 a v úseku km 16,500 – 12,420.

1.3) Montáž DIO pro přejezd SDP v km 10,6

Termín: od 20. 4. 2021 do 21. 4. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 12,225.

1.4) Stavební úpravy přejezdů SDP v km 10,6

Termín: od 21. 4. 2021 do 26. 4. 2021.

Vedení dopravy: PJP: Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 10,350 – 10,750.

LJP: Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 10,950 – 10,545.

1.5) Demontáž DIO Etapa 0 a montáž DIO Etapa 1

Termín: od 26. 4. 2021 do 28. 4. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

2) ETAPA 1

2.1) Provádění stavebních prací D46 Brodek u Prostějova – Vranovice, 1. část

Termín: od 28. 4. 2021 do 2. 6. 2021.

Vedení dopravy: PJP: Doprava bude v km 10,6 převedena do LJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 15,222.

LJP: Doprava bude svedena v km 15,530 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 10,6.

Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa vedena najetím na dálnici D46 ve směru Brno s následným obratem na EXITu 7 Drysice.

2.2) Demontáž DIO Etapa 1 a montáž DIO Etapa 2

Termín: od 2. 6. 2021 do 4. 6. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

3) ETAPA 2

3.1) Provádění stavebních prací D46 Brodek u Prostějova – Vranovice, 2. část

Termín: od 4. 6. 2021 do 28. 6. 2021.

Vedení dopravy: PJP: Doprava bude v km 13,235 převedena do LJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 18,670.

LJP: Doprava bude svedena v km 19,050 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 13,235.

Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa vedena najetím na dálnici D46 ve směru na Brno s následným otočením přes EXIT 12 Brodek u Prostějova.

Uzavírka výjezdové větve na exitu 16 Vranovice-Kelčice: Motoristé budou informování o uzavření EXITu 16 již před EXITem 12 Brodek u Prostějova a budou nasměrováni na objízdnou trasu po silnici III/0462 směr Vranovice-Kelčice.

3.2) Demontáž DIO Etapa 2 a montáž DIO Etapa 3

Termín: od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

4) ETAPA 3

4.1) Provádění stavebních prací D46 Vranovice – Brodek u Prostějova, 1. část

Termín: od 30. 6. 2021 do 20. 8. 2021.

Vedení dopravy: PJP: Doprava bude svedena v km 12,880 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 18,780.

LJP: Doprava bude v km 18,750 převedena do PJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 13,315.

Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa je plánována pokračováním po silnici III/0462 směr Brodek u Prostějova a najetím na dálnici D46 přes EXIT 12 Brodek u Prostějova.

Uzavírka výjezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa bude vedena pokračováním na dálnici D46 směr Brno k otočení na nejbližším EXITu 12 Brodek u Prostějova a nasměrováním zpět na dálnici D46 směr Olomouc k EXITu 16 Vranovice-Kelčice.

4.2) Demontáž DIO Etapa 3 a montáž DIO Etapa 4.

Termín: od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

5) ETAPA 4

5.1) Provádění stavebních prací D46 Vranovice – Brodek u Prostějova, 2. část + Brodek u Prostějova – hranice kraje

Termín: od 22. 8. 2021 do 24. 9. 2021.

Vedení dopravy: PJP: Doprava bude svedena v km 8,200 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 pokračovat až do km 15,270.

LJP: Doprava bude v km 15,53 převedena do PJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 8,600.

Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa řešena najetím na dálnici D46 směr Olomouc a otočením na EXITu 16 Vranovice-Kelčice zpět na D46 směr Brno.

Uzavírka výjezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa bude vedena pokračováním po dálnici D46 ve směru na Brno s následným otočením na MÚK 7 Drysice zpět do Brodku u Prostějova.

5.2) Demontáž DIO Etapa 3 a montáž DIO Etapa 4

Termín: od 24. 9. 2021 do 28. 9. 2021.

Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

Uvedené termíny mohou být ovlivněny nepředvídatelnými faktory, nicméně v zájmu ŘSD je dodržet harmonogram a v lepším případě práce urychlit bez dopadu na technologické postupy. Výše uvedená oprava „D46 Vranovice – hranice kraje“ bude koordinována s akcí Olomouckého kraje, který bude realizovat zakázku „Rekonstrukce mostu ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“.

Print Friendly, PDF & Email