Ředitelství silnic a dálnic s. p. pozvalo média k průběhu statické zatěžovací zkoušky na budované estakádě Přerov-Předmostí. Událost proběhne ve čtvrtek 22. 4. 2021 v 11:00 hodin. Zkouška pevnosti osmnáctipolového mostu bude provedena podle normy ČSN, účelem testu je potvrdit předpokládanou pevnost nepřehlédnutelné estakády.

Novostavba zhruba půlkilometrového mostu se tyčí do výše přes 13 metrů, přičemž na šířku měří více než 12 metrů s dostatečným prostorem pro vedení dvou jízdních pruhů. Dvoupruhová přeložka silnice I/55 směřuje přes záplavové území Bečvy, dále překonává stávající silnici III/01857 a překlene i železniční trať nebo účelové komunikace.

Čtvrteční cvičné zatížení provede šest nákladních automobilů o čtyřech různě vzdálených nápravách. Předpokládá se použití několika typů vozidel s odlišným rozložením hmotnosti na jednotlivá kola. Celková hmotnost každého nákladního vozidla bude 32 tun (maximální odchylka může být 5 %). Naložené vozy budou při zkoušce umístěna tak, aby vyvodila maximální deformační účinek v polovině rozpětí měřeného pole. Odezvu mostu zaznamenají měřicí přístroje před následným vyhodnocením získaných dat.

Monolitická nosná konstrukce estakády je tvořena z dodatečně předepjatého betonu, stavební dílo stojí na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Testovací nájezd šesti nákladních aut proběhne bez ovlivnění únosnosti, použitelnosti a trvanlivosti mostu silnice I/55, který by měl od května sloužit motoristům.

Print Friendly, PDF & Email