Začala zimní údržba komunikací

Začala zimní údržba komunikací

Dle platné legislativy je období zimní údržby komunikací stanoveno na dobu vždy od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako správce dálnic a silnic I. tříd na území Plzeňského kraje zajišťuje údržbu dálnice D5 a přes 400...