Hned na jaře začnou opravy na D5

Hned na jaře začnou opravy na D5

Hned na jaře budou zahájeny dvě velké akce na dálnici D5. V okolí Plzně projde v obou směrech opravou úsek mezi 76. a 84. kilometrem včetně tunelu Valík a MÚK 80. Ve směru na Rozvadov pak bude opraven cementobetonový kryt dálnice mezi 136. a 144. kilometrem. D5 oprava...
U Losiné proběhne oprava propustku

U Losiné proběhne oprava propustku

Od pondělí 20. 11. může oprava jednoho z propustků na silnici I/20 částečně omezit provoz u Losiné na příjezdu do Plzně. V bezprostřední blízkosti hlavního tahu proběhnou stavební úpravy na čelech klenbového propustku a propustek bude také nově zatrubněn. Samotné...
Oprava mostů na Rondelu je hotová

Oprava mostů na Rondelu je hotová

V podstatě hotové jsou práce na opravě mostů na plzeňském Rondelu a omezení provozu je v řešeném úseku pouze minimální. V rámci nové plánované koncepce Města Plzně dojde do budoucna k celkové proměně zmíněné křižovatky, během které budou oba mostní objekty zrušeny....
Opravy v Plzeňském kraji 11-2023

Opravy v Plzeňském kraji 11-2023

Aktualizovaná mapa oprav realizovaných v letošním roce. Většina z akcí na mapě bude pokračovat i během příštího roku. Pouze dvě pak budou ukončeny ještě letos. Po krátkém průtahu by měly být nejpozději 10.11. dokončeny práce na plzeňském Rondelu. Do konce roku pak...
Období zimní údržby začalo

Období zimní údržby začalo

Dle platné legislativy je období zimní údržby komunikací stanoveno na dobu vždy od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako správce dálnic a silnic I. tříd na území Jihočeského kraje zajišťuje údržbu dálnice D5 a přes 400...