V Životicích probíhá oprava opěrné zdi

V Životicích probíhá oprava opěrné zdi

Od dnešního dne až do 11. 11. 2022 dojde v Životicích u Nepomuku na silnici I/20 k omezení provozu. Důvodem pro úpravu provozu je provádění prací na opravě kamenné opěrné zdi s železobetonovou římsou včetně zábradlí a svodidel u silnice. Samotná opěrná zeď se nachází...