I/22 Nalžovské hory, Hradešice

I/22 Nalžovské hory, Hradešice

V pondělí 27. 9. 2021 byly zahájeny práce na plánované opravě silnice I/22 v rámci akce I/22 Nalžovské hory, Hradešice. Předmětem stavebních prací je oprava zhruba 2,8 kilometru dlouhého úseku silnice I/22 mezi obcemi Nalžovské Hory a Hradešice. Vozovka už vzhledem ke...

I/27 Štěpánovice – průtah

Dnes budou zahájeny práce na první etapě opravy komunikace I/27 na průtahu obce Štěpánovice na Klatovsku. V rámci akce „I/27 Štěpánovice – průtah“ dojde k obnově asfaltového souvrství vozovky v obci a ke sjednocení šířkového uspořádání silnice mezi obrubníky. Úpravou...

I/22 Kdyně – Brnířov

Včera byly zahájeny stavební práce na opravě komunikace I/22 v rámci akce I/22 Kdyně – Brnířov.   Předmětem stavby je oprava komunikace I/22 na průtahu obcí Kdyně a Brnířov. V řešeném zhruba 1,1 km dlouhém úseku proběhne rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky...