Silnice I/26 představuje významnou komunikaci propojující město Domažlice s krajským městem Plzeň, ale také důležitou spojnici ČR s Německem. Silnice je tak výrazně zatížena zejména kamionovou dopravou.

Vedení komunikace I/26 je však v mnoha místech nevyhovující a představuje tak dopravní riziko. Obchvat Holýšova, který je jednou ze staveb plánované kompletní přeložky silnice I/26 od MÚK Nýřany až po obec Staňkov pak zásadně přispěje ke zvýšení plynulosti dopravy na stávající trase.

V současné době probíhá v rámci příprav na stavbu I/26 Holýšov, obchvat dokončení čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Ten plánuje ŘSD ČR dokončit ještě v první polovině letošního roku. V návaznosti na dokončení čistopisu by ŘSD ČR chtělo dále získat územní rozhodnutí na stavbu ještě do konce tohoto roku. Plánované zahájení stavby je pak plánované v průběhu roku 2027.

Podrobnější informace o stavbě se dozvíte z přiloženého letáku.

 

Print Friendly, PDF & Email