Příští týden budou zahájeny práce na opravě povrchu dálnice D5 na obchvatu Plzně, a to v úseku mezi kilometry 76, 570 – 84, 786.

Od pondělí 20. 5. musí řidiči po dobu následujících 80 dní (plus přestavby DIO cca 7 dní) počítat s omezením provozu na dálnici D5, a to v úseku přibližně mezi kilometry 76 a 85. Důvodem plánovaných dopravních omezení na D5 jsou práce na opravě povrchu dálnice na obchvatu Plzně, a to v obou směrech na zmíněných více než 8 kilometrech. Součástí samotné akce je pak i oprava povrchu sjezdových a nájezdových větví na EXITu 80 a povrchu vozovky v tunelu Valík.

Kromě obnovy obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy dálnice budou součástí stavby například i práce na opravě služebních křižovatkových větvích, výměně svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP), výměně poškozených svodidel, opravě dvou opěrných stěn nebo telematických zařízení v povrchu vozovky. Na mostních objektech dojde k drobným opravám a výměně obrusné vrstvy vozovky.

Celá akce je rozdělena do několika etap (1A, 1B, 2A, 2B a 2C), během kterých se budou postupně měnit dopravní omezení v řešeném úseku, a to následovně:

Instalace dopravně inženýrských opatření na ETAPU 1A bude zahájena v pátek 17. 5. 2024 přibližně v 18:00 a potrvá do pondělí 20. 5. do zhruba 15:00.

Omezení v rámci ETAPY 1A bude v platnosti od 20. 5. do zhruba 11. 6.

Přestavba dopravně inženýrských opatření z ETAPY 1A na ETAPU 1B proběhne v termínu od 11. 6. do 12. 6.

Omezení v rámci ETAPY 1B bude v platnosti od 12. 6. do 25. 6.

Přestavba dopravně inženýrských opatření z ETAPY 1B na ETAPU 2A proběhne v termínu od 25. 6. do 27. 6.

Omezení v rámci ETAPY 2A bude v platnosti od 27. 6. do 16. 7.

ETAPY 2B A 2C se připravují a o termínech a přesné podobě omezení budeme včas informovat.

Podoba dopravních omezení:

ETAPA 1A – Opravován bude levý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 85,0 a v km 76,355. Tímto dojde k uzavření levé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vpravo v km 83,2. Doprava bude vedena v pravém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 85,0 a zpět na levý jízdní pás v km 76,4. Pravý jízdní pruh ve směru Rozvadov v prostoru MÚK Litice bude veden kolektorem. Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2.

Objízdná trasa – Za uzavřenou levou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Praha a ve směru Klatovy. Ve směru Praha je navrženo vedení objízdné trasy od silnice I/27 nájezdem na dálnici do pravého jízdního pásu a otočením přes MÚK Sulkov (EXIT 89) na levý jízdní pás do svého původního směru. Ve směru Klatovy bude vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy.

ETAPA 1B – Pokračovat bude oprava levého jízdního pásu, jehož uzavírka bude začínat v km 85,0 a bude pokračovat do km 78,8, čímže bude zkrácena o cca 2,2 km. Pro převedení dopravy na pravý jízdní pás budou opět využity přejezdy SDP v km 85,0. Zde se přes přejezd SDP bude doprava ve směru na Prahu vracet na levý jízdní pás. Zároveň bude otevřena nájezdová větev ze silnice I/27 ve směru od Klatov na Prahu. Po dálnici D5 bude tento provoz veden jedním pomocným pruhem vpravo podél stavby. V tunelu Valík bude doprava vedena již ve svých jízdních pásech. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Mezi km 85 až km 82 bude doprava vedena systémem 0/2+1. Od km 82 po km 78,5 bude doprava vedena systémem 0/1+2.

Objízdná trasa – Za uzavřenou pravou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Klatovy. Ve směru Praha bude v této etapě umožněn nájezd ze silnice I/27 do levého jízdního pásu dálnice ze směru od Klatov. Ve směru Klatovy bude doprava vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy. Provoz od Plzně směrem na Prahu bude po silnici I/27 na křižovatku Dobřany, kde bude otočena a po silnici I/27 doveden zpět k otevřené nájezdové větvi MÚK80 směr Praha.

ETAPA 2A – Opravován bude pravý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 76,355 a v km 85,0. Tímto dojde k uzavření pravé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vlevo v km 83,9. Doprava bude vedena v levém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 76,4 a zpět na pravý jízdní pás v km 85,0. Pravý jízdní pruh ve směru Praha bude v prostoru MÚK Litice veden kolektorem. Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy. Přejezdy SDP budou využity jako vjezdy na stavbu a nouzové zálivy. Protisměrné jízdní pruhy budou oddělené dočasným svodidlem. Doprava bude vedena systémem 2+1/0.

Objízdná trasa – Za uzavřenou severní polovinu MÚK 80 je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Rozvadov (Nürnberg) a ve směru Klatovy. Ve směru Klatovy je navrženo vedení objízdné trasy po dálnici D5 na MÚK 89 kde budou vozidla otočena na levý jízdní pás směr Praha a v MÚK 80 výjezdem na silnici I/27 směr Klatovy. Ve směru Rozvadov (Nürnberg) je navrženo vedení objízdné trasy ve směru od Klatov ze silnice I/27 přes ul. Folmavská, Domažlická a silnici I/26 na nájezdem v MÚK 89 do pravého jízdního pásu dálnice D5.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy na dálnici sdružení společností STRABAG a.s. a ROADFIN STAVBY s.r.o. za cenu 278 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email