Nejpozději zítra by mělo dojít k opětovnému úplnému zprovoznění opravovaného úseku Dálnice D5 v Rozvadově.

Důvodem pro opravu komunikace v tomto úseku byl nepříznivý stav vozovky, která byla na konci své životnosti a po lokálních opravách vykazovala množství poruch.

Starý betonový kryt vozovky byl ve více než šestikilometrovém úseku postupně nahrazen novým betonovým povrchem. Výměnou povrchu a celkovou úpravou během stavebních prací prošel i sjezd z dálnice na odpočívku Rozvadov, která byla uzavřena po celou dobu stavby. Součástí stavby byla dále i výměna svodidel ve středovém dělícím pásu a výměna odvodňovacích žlabů. Svodidla na krajnici byla doplněna a prodloužena, opravena byla kanalizace a došlo k obnově oplocení podél dálnice. Opravou prošly i propustky a římsa dálničního mostu na této trase. Provedením oprav došlo k celkovému zlepšení technického stavu vozovky. Tím by mělo dojít i ke zvýšení bezpečnosti na dálnici.

Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo společenství firem COLAS CZ a HOCHTIEF CZ, které ve výběrovém řízení uspělo s cenou opravy ve výši 271 351 000 Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email