V pondělí 31. 5. jsme postupnou instalací dopravně inženýrských opatření zahájili opravu povrchu vozovky dálnice D5 v Rozvadově, a to v úseku mezi kilometry 144,57 – 150,85 ve směru do Německa až na úroveň státní hranice.

Důvodem opravy komunikace v tomto úseku je již nepříznivý stav vozovky, která je na konci své životnosti a po lokálních opravách vykazuje množství poruch.

Stávající betonový kryt vozovky bude v tomto více než šestikilometrovém úseku postupně nahrazen novým betonovým povrchem. Výměnou povrchu a celkovou úpravou během stavebních prací projde i sjezd z dálnice na odpočívku Rozvadov, která bude po celou dobu stavby uzavřena. Součástí stavby je dále i výměna svodidel ve středovém dělícím pásu, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění a případné prodloužení svodidel na krajnici, oprava kanalizace a obnova oplocení podél dálnice. Opravou projdou i propustky a římsa dálničního mostu na této trase. Cílem stavby je celkové zlepšení technického stavu, ale také bezpečnosti na dálnici.

Po celou dobu výstavby bude v úseku platit dopravní omezení, kdy bude provoz veden v režimu 1+1 se snížením rychlosti na 80 km/h. Jak již bylo výše zmíněno, odpočívka Rozvadov bude uzavřena. Omezení se však netýká mimoúrovňové křižovatky a odpočívky Svatá Kateřina, která zůstane řidičům i nadále přístupná.

Stavební úpravy bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společenství firem COLAS CZ a HOCHTIEF CZ, které ve výběrovém řízení uspělo s cenou opravy ve výši 271 351 000 Kč bez DPH. Práce by měly být dokončeny za 99 dní.

Print Friendly, PDF & Email