V pondělí 16. 5. budou zahájeny práce na plánované opravě komunikace I/27 v úseku mezi městy Kralovice a Plasy, a to v rámci akce I/27 Svatý Jan – Žebnice.

Řešený úsek komunikace začíná za obcí Hadačka a končí v místě před autobusovými zastávkami před křižovatkou silnice I/27 se silnicí III/0274 ve směru na Žebnice. Celkem se jedná o téměř 2,5 kilometru dlouhý úsek silnice I/27.

Vozovka už zde vykazuje řadu závad jako například opotřebení obrusné vrstvy, příčné a podélné trhliny, vyjeté koleje nebo řadu vysprávek. Místy jsou také zanesené příkopy. Během stavebních prací tak dojde k odstranění zmíněných závad a bude provedena oprava obrusné, ložní a popřípadě i podkladní vrstvy silnice I/27. Dále budou rozšířeny krajnice a opraveny hospodářské sjezdy, které se na trase nacházejí.

Samotná oprava si nevyžádá úplnou uzavírku komunikace. Stavební úpravy budou prováděny po polovinách a provoz bude v místě prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Opravu bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společenství firem SILNICE GROUP a.s. a HERKUL a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 24,9 mil. Kč bez DPH. K uvedení stavby do provozu by pak mělo dojít zhruba do dvou měsíců od zahájení stavebních prací.

 

Print Friendly, PDF & Email