V pátek 15. 7. bude dokončena oprava komunikace I/22 v rámci akce I/22 Klatovy – Domažlická. Řešeným úsekem mohou řidiči nicméně jezdit bez větších komplikací už od pátku 8. 7.

Samotná oprava povrchu vozovky v téměř kilometr dlouhém úseku zde probíhala zhruba čtyři měsíce. Během těchto čtyř měsíců bylo vyměněno asfaltové souvrství vozovky, stávající křižovatka s ulicí Podhůrecká byla přebudována na křižovatku světelnou, stará lávka pro pěší byla vyměněna za novou a opraveny jsou nyní také chodníky a stávající inženýrské sítě.

Omezení v Domažlické ulici tak ještě tento týden skončí.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo stavební úpravy společenství firem Silnice Klatovy a.s. a PORR a.s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši 38,4 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email