Hned na jaře budou zahájeny dvě velké akce na dálnici D5. V okolí Plzně projde v obou směrech opravou úsek mezi 76. a 84. kilometrem včetně tunelu Valík a MÚK 80. Ve směru na Rozvadov pak bude opraven cementobetonový kryt dálnice mezi 136. a 144. kilometrem.

D5 oprava AB vozovky 76,570 – 84, 786 P + L vč. MUK 80

Předmětem stavby je oprava vozovky dálnice D5 v úseku km 76,570 – 84,786 včetně kolektorových vozovek a větví MÚK EXITU 80 na křížení se sil. I/27 (Plzeň – Klatovy).

Část díla určená k předčasnému užívání: 80 kalendářních dní

Cena: 278 mil. Kč bez DPH

D5 Oprava CB vozovky v km 136,150 – 144,200 vpravo

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího CB krytu vozovek D5 v km v km 136,150 – 144,200 vpravo. Stavba řeší opravu povrchu dálnice jeho výměnou. Stávající betonová vozovka dálnice D5 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Součástí stavby bude i výměna žlabů curbking, odvodňovacích žlabů v příkopech a zářezech, výměna a doplnění svodidel na krajnici a výměna svodidel na přejezdech v SDP, obnova oplocení, oprava propustků a oprava mostů.

Část díla určená k předčasnému užívání: 74 kalendářních dní

Cena: 338 mil. Kč bez DPH

Print Friendly, PDF & Email