Ve středu 1. 12. 2021 dojde k opětovnému úplnému zprovoznění komunikace I/22 na průtahu města Horažďovice, kde od loňského dubna probíhala kompletní rekonstrukce vozovky.

Dopravní omezení na komunikaci I/22 ve městě Horažďovice v ulici Strakonická se týkala úseku od železničního přejezdu trati Horažďovice předměstí – Domažlice až po konec obce Horažďovice.

Během stavebních prací byla v úseku dlouhém zhruba jeden kilometr vyměněna celá konstrukce vozovky. Ta byla následně oboustranně osazena silničními obrubami, podél vozovky vznikla parkovací místa pro osobní automobily a byl vytvořen odstavný pruh pro provádění kontrolní činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Dále došlo k vybudování nových chodníků, autobusových zastávek, úpravám vjezdů a rozjezdů křižovatek. Provedena byla nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodu a plynu a okolí komunikace bylo vybaveno novým veřejným osvětlením. Na místě budou i v následujících dnech probíhat dokončovací práce. Ty už však provoz nebudou výrazně omezovat.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo opravu společenství firem ZNAKON, PORR a M – SILNICE za cenu 102 mil. Kč bez DPH.

 

 

Print Friendly, PDF & Email