V rámci výstavby projektu I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa došlo ke zprovoznění (předčasnému užívání) nově vybudované komunikace v úseku od Jateční ulice, vedle čistírny odpadních vod až po křižovatku s ulicí Plaská, u servisu a prodejny Ford. Zprovozněním této stavby se motoristé svezou na další části plánovaného východního okruhu Plzně, který po svém dokončení bude spojovat dálnici D5 a stávající silnici I/20 na Karlovy Vary. Ta je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg. Toto zprovoznění nové komunikace jako etapu řeší projektová dokumentace a její část dopravně inženýrských opatření tak, aby se mohl celý projekt dokončit a plně zprovoznit nejpozději v září 2021.

Nyní je zprovozněn paprsek okružní křižovatky ulice Na Roudné a Jateční. Provoz po části komunikace od nové okružní křižovatky pod železničním mostem směrem na Bílou Horu je vyloučen pro veřejnou dopravu a umožněn je pouze pro MHD, která bude projíždět po provizorně vybudované komunikaci. Zde se musí dokončit překládky veškerých inženýrských sítí, vybudovat násyp železničního tělesa od dokončeného železničního mostu na vlečce do Ferony. S tím souvisí i výstavba opěrné zdi, která tento násyp zajišťuje. Dále bude za provozu stavbou probíhat dokončení části křižovatky s odbočovacím pruhem a protihlukové stěny u servisu Ford a dokončení chodníků a cyklostezek podél zprovozněné hlavní trasy.

Do dokončení celé trasy budou vyloučeni pěší a cyklisté podél komunikace a silniční provoz bude veden vždy v rychlých pruzích plánovaného čtyřpruhu. Jelikož bude provoz i nadále veden probíhající stavbou, žádáme všechny o maximální pozornost, dodržování pravidel silničního provozu a ohleduplnost vůči pracovníkům, kteří dokončují tento projekt a kteří svým nasazením zajišťují, abychom se mohli na nové komunikaci svést již v těchto dnech.

Tato stavba byla poměrně náročná a během výstavby se všichni zainteresovaní museli vypořádat se spoustou neočekávaných problémů, ať už šlo o měnící se základové poměry, vývěry vody, odtěžení skalního masivu nebo extrémně krátkou dobu 135 dnů výstavby pro zdemolování a nové vybudování železničních mostů přes nový kruhový objezd. Se všemi těmito úkoly se zhotovitel stavby dokázal vypořádat a ve spolupráci s investory a správními úřady bylo možné tuto stavbu k velikému potěšení spustit do částečného užívání během uplynulého víkendu.

Print Friendly, PDF & Email