Dnes byla zahájena oprava větve mimoúrovňové křižovatky na silnici I/20 v Plzni ve směru na Písek vedoucí od okružní křižovatky se silnicí II/180 v ulici Nepomucká.

Diagnostické průzkumy v řešeném zhruba 200 metrů dlouhém úseku odhalily řadu poruch krytu vozovky jako například příčné a podélné trhliny nebo vyjeté koleje. Během následujícího měsíce tak bude na místě provedena oprava všech konstrukčních vrstev vozovky.

Stavební úpravy jsou plánovány za úplné uzavírky této větve silnice. Vozidla budou využívat po dobu uzavírky objízdnou trasu, která bude vedena po místní komunikaci Písecká a následně budou navedeni v místech mimoúrovňové křižovatky na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou silnici I/20.

Opravu bude pro Ředitelství silnic a dálnic provádět společnost EUROVIA Silba, a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 5,45 mil. Kč bez DPH. Stavební úpravy řešeného úseku jsou plánované do 31. 8. 2021.

Print Friendly, PDF & Email