Stavební úpravy na mostě na silnici I/20 u obce Třebčice poblíž Nepomuku jsou dokončeny.

Předmětem stavby byla oprava dilatačních závěrů na mostě, kdy byla provedena výměna starých závěrů za nové ocelové mostní závěry. Součástí akce byla dále i oprava povrchu vozovky na mostě a předmostí. Hlavním důvodem pro realizaci opravy v řešeném úseku bylo zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti mostního objektu na hlavním tahu mezi Plzní a Pískem.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla opravu společnost SUPER – KRETE CZECH s.r.o. za cenu 3,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email